黑彩破解器

T?p hu?n cán b? ?oàn - H?i CBV - Th? l?nh thanh niên ngày nay

T?p hu?n cán b? ?oàn - H?i CBV - Th? l?nh thanh niên ngày nay V?i m?c tiêu nang cao k? n?ng, nghi?p v? cho các cán b? ?oàn – H?i và Ban cán s? các l?p, sinh viên, thành viên CLB, ??i, Nhóm Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t t? ch?c chuyên ?? t?p hu?n “K? n?ng...

Ngày ??ng: 16/04/2017

L??t xem: 8115

Chi ti?t

S?c Xuan

S?c Xuan Hòa cùng kh?ng khí s?p vào xuan, ?êm 07/01 v?a qua, Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? t? ch?c ch??ng trình “S?c Xuan” ??y màu s?c và nhi?u y ngh?a. ?

Ngày ??ng: 10/01/2017

黑彩破解器 L??t xem: 6477

Chi ti?t

L? h?i truy?n th?ng “VòNG TAY Bè B?N” l?n th? 13

L? h?i truy?n th?ng “VòNG TAY Bè B?N” l?n th? 13 Sáng ngày 12/11/2016, L? h?i truy?n th?ng “VòNG TAY Bè B?N” l?n th? 13 c?a Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ?? di?n ra t?i c? s? 4 c?a Tr??ng thu hút? ??ng ??o các b?n sinh viên tham gia.

Ngày ??ng: 16/11/2016

L??t xem: 8759

Chi ti?t

Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ra m?t phim m?i: Ng??i H?nh phúc

Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t ra m?t phim m?i: Ng??i H?nh phúc Ngày 5/8, tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t s? ra m?t phim ng?n Ng??i h?nh phúc.?B? phim mang ??n nhi?u th?ng ?i?p y ngh?a, mang tính nhan v?n sau s?c khi th?c s? xoáy vào nh?ng v?n ?? nóng h?i trong vi?c...

黑彩破解器 Ngày ??ng: 05/08/2016

L??t xem: 6157

Chi ti?t

Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t casting phim ng?n Ng??i h?nh phúc

Tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t casting phim ng?n Ng??i h?nh phúc Sáng ngày 7/7, ??o di?n chính c?a b? phim Nguy?n Ph??ng Phi – tr??ng phòng Truy?n th?ng cùng v?i ??o di?n Tr?n Qúy Bình – phó Giám ??c nhà hát k?ch TP HCM ?? b?t tay tuy?n ch?n m?t s? di?n...

Ngày ??ng: 07/07/2016

L??t xem: 4982

Chi ti?t

Chung k?t cu?c thi MC Bách Vi?t 2016: Thành c?ng s? ??n t? s? n? l?c

Chung k?t cu?c thi MC Bách Vi?t 2016: Thành c?ng s? ??n t? s? n? l?c Vào lúc 19 gi? ngày 29/6, vòng chung k?t cu?c thi MC Bách Vi?t 2016 ?? di?n ra t?i h?i tr??ng c? s? 1 tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t. ?êm chung k?t di?n ra v?i s? góp m?t c?a các th?y c?, các b?n sinh...

Ngày ??ng: 07/07/2016

L??t xem: 4804

Chi ti?t

Chung k?t cu?c thi Miss Bách Vi?t 2016: ?êm t?a sáng c?a n? sinh Bách Vi?t

Chung k?t cu?c thi Miss Bách Vi?t 2016: ?êm t?a sáng c?a n? sinh Bách Vi?t T?i 18/6, ?êm chung k?t cu?c thi Miss Bách Vi?t 2016 ?? di?n ra trong kh?ng khí h?t s?c s?i n?i và hào h?ng t?i H?i tr??ng c? s? 1(194 Lê ??c Th?, ph??ng 6, qu?n Gò V?p, TP HCM).

黑彩破解器 Ngày ??ng: 21/06/2016

L??t xem: 4770

Chi ti?t

Bán k?t cu?c thi MC Bách Vi?t: Hành trình thay ??i b?n than

Bán k?t cu?c thi MC Bách Vi?t: Hành trình thay ??i b?n than T?i 2/6, ?êm bán k?t cu?c thi Ng??i d?n ch??ng trình Bách Vi?t ?? di?n ra t?i H?i tr??ng c? s? 1 tr??ng Cao ??ng Bách Vi?t. Ch??ng trình ?? thu hút ???c h?n 300 khán gi? ??n tham gia c? v?...

Ngày ??ng: 06/06/2016

L??t xem: 4723

Chi ti?t

BTV M?ng Hoài chia s? kinh nghi?m làm MC

BTV M?ng Hoài chia s? kinh nghi?m làm MC Sáng 27/5, các thí sinh c?a cu?c thi ng??i d?n ch??ng trình Bách Vi?t ti?p t?c ???c hu?n luy?n k? n?ng MC. Ch? M?ng Hoài (Biên t?p viên th?i s? c?a kênh VTV9 – ?ài THVN) là ng??i ?? ??ng l?p...

黑彩破解器 Ngày ??ng: 27/05/2016

黑彩破解器 L??t xem: 4996

Chi ti?t

Facebook chat